Հաճախորդների բազա

 • Հեշտությամբ ավելացնել, փոխել և կառավարել հաճախորդի
  վերաբերյալ  ցանկացած ինֆորմացիա:

 • Բարձրացնել օգտագործողի արդյունավետությունը պարզ 
  և հասկանալի ինտերֆեյսի միջոցով:

 • Բարձրացնել FCR (First call resolution) ցուցանիշը` հաճախորդի
  բոլոր տվյալները մեկ պատուհանում տեսնելու շնորհիվ:

Խնդիրների (դիմումների, բողոքների, հարցումների
կառավարում

 • Հաճախորդների խնդիրների գրանցման, մշակման և լուծման պրոցեսի նկարագրում և ավտոմատացում:

 • Խնդիրների միատեսակ կառավարում անկախ հաղորդակցման
  ուղիներից (զանգ, էլ. փոստ, նամակներ, վեբ կայք,
  այցելություններ):

 • Արագ արձագանքել հաճախորդների խնդիրներին` փոխհարաբերման  ողջ պատմության առկայության շնորհիվ:

 • Խնդիրների կատարման ընթացքի մոնիտորինգ ղեկավարների
  և հաճախորդների կողմից:

Սպասարկման պլանավորում

 • Պլանավորել սպասարկումները, հանդիպուները և
  անհրաժեշտ ռեսուրսները:
 • Հետևել սպասարկումների և հանդիպումների ողջ 
  ակտիվությանը կենտրոնցված "Սպասարկման օրացույցի" 
  միջոցով:

Գիտելիքների շտեմարան

 • Կազմակերպել աշխատակիցների միջև փորձի և գիտելիքների 
  փոխանակումը:
 • Համախմբել և կուտակել կազմակերպության փորձը
  միասնական գիտելիքների շտեմարանում:
 • Հեշտությամբ գրանցել, խմբագրել, հրապարակել և տարածել 
  հոդվածները:
 • Արագ լուծել նույնատիպ խնդիրները և նվազեցնել կրկնակի ջանքերի գործադրումը:
Բիզնես պրոցեսների ավտոմատացում
 • Պրոցեսների դիզայների միջոցով հեշտությամբ նկարագրել
  և ավտոմատացնել սպասարկման բիզնես պրոցեսները:
 • Ընդունված բիզնես կանոնների հիման վրա կազմակերպել 
  առաջադրանքների և խնդիրների ավտոմատ հանձնարարումը
  համապատասխան աշխատակիցներին:

Հաշվետվություններ և վերլուծություներ

 • Կառավարել սպասարկման պրոցեսը "dashboard"-երի և "scorecard" երի միջոցով:
 • Սպասարկման կատարողականության գլխավոր
  ցուցանիշներ միջոցով (Key Performance Indicator) կառավարել սպասարկման արդյունավետությունը:
 • Հաշվետվությունների դիզայների միջոցով ստեղծել անհրաժեշտ հաշվետվությունները: 

 


  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարեք մեզ 57 47 95 հեռախոսահամարով կամ գրեք info@mscrm.am էլ. հասցեով: