Հաճախորդների 
սեգմենտավորում և կառավարում

 • Հաճախորդին կողմնորոշված ռազմավարության
  իրականացում` հաճախորդների սեգմենտավորման
  և շփումների անհատականեցման շնորհիվ:

 • Հեշտությամբ նկարագրել սեգմենտների չափորոշիչները և 
  իրականացնել թիրախավորված հաղորդակցություններ:

 • Կառավարել ներկա և պոտենցիալ հաճախորդների վերաբերյալ մարկետինգային տեղեկատվությունը և փոխհարաբերման ողջ պատմությունը:

Մարկետինգային արշավների պլանավորում և իրականացում

 • Պլանավորել և հետևել արշավների աշխատանքներին,
  ժամկետներին և բյուջեին:

 • Հեշտությամբ իրականացնել անհատականեցված
  հաղորդակցություններ ըստ տարբեր թիրախային խմբերի:
 • Գնահատել իրականացված արշավների արդյունավետությունը
  և շահութաբերությունը:

Արշավների արձագանքների կառավարում

 • Հավաքագրել և գրանցել արշավներից ստացված արձագանքները և ձեռքբերված պոտենցիալ հաճախորդներին:

 • Վերլուծել արձագանքները` ըստ հաղորդակցման ուղիների, 
  հետաքրքրվածության աստիճանի և այլն:

 • Հասկանալ հաճախորդների միտումները և վարքագիծը արձագանքների խորքային վերլուծության միջոցով:

Բիզնես պրոցեսների ավտոմատացում

 • Ավտոմատացնել իրադարձություններից, ժամանակից  կամ բիզնես կանոններից ծնվող գործընթացները:

 • Ավտոմատ հիշեցումների շնորհիվ ժամանակին 
  և ամբողջությամբ կատարել բոլոր առաջադրանքները:

Հաշվետվություններ և վերլուծություններ

 • Մարկետինգի կատարողականության գլխավոր ցուցանիշների
  միջոցով (Key Performance Indicator) գնահատել մարկետինգի
  արդյունավետությունը:

 • Հաշվետվությունների դիզայների միջոցով ստեղծել 
  անհրաժեշտ  հաշվետվությունները:

 


  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարեք մեզ 57 47 95 հեռախոսահամարով կամ գրեք info@mscrm.am էլ. հասցեով: