Պոտենցիալ հաճախորդների կառավարում

 • Հավաքագրել, գրանցել և հետևել պոտենցիալ հաճախորդների
  վերաբերյալ ողջ տեղեկատվությունը և փոխհարաբերման
  պատմությունը մեկ միասնական համակարգում:
 • Հեշտությամբ նկարագրել և կիրառել պոտենցիալ 
  հաճախորդների որակավորման/գնահատման
  մեխանիզմեր
  :

Հաճախորդների
փոխկապակցվածությունների
կառավարում

 • Նկարագրել և կառավարել հաճախորդների միջև 
  տարբեր տիպի  փոխկապակցվածությունները:
 • Կառավարել հաճախորդների և նրանց գործընկերների, մատակարարների, միջնորդների և այլ անձանց միջև 
  փոխկապակցվածությունները:
 • Կառավարել հաճախորդների և կոնտակտային անձանց վերաբերյալ  ողջ տեղեկատվությունը և փոխհարաբերման պատմությունը:

Պոտենցիալ գործարքների
կառավարում

 • Գրանցել և կառավարել պոտենցիալ գործարքները 
  վաճառքների արդյունավետության բարձրացման համար:
 • Իրականացնել հարակից վաճառքներ (cross/up sales) և 
  մատուցել անհատականեցված մոտեցում 
  յուրաքանչյուր
  գործարքի համար:
 • Ստեղծել վաճառքի տարածքներ կամ թիմեր աշխատանքի
  արդյունավետության բարձրացման համար:
 • Հեշտությամբ գրանցել և կառավարել մրցակցային ինֆորմացիան  ըստ պրոդուկտիտարածքի կամ գործարքների:
Վաճառքի պրոցեսի կառավարում
 • Նկարագրել վաճառքի պրոցեսի իրականացման փուլերը և
  կառավարել յուրաքանչյուր փուլում կատարվող
  գործողությունները:
 • Ավտոմատացնել և հետևել վաճառքի պրոցեսի կառավարումը
  սկսած պոտենցիալ հաճախորդի ձեռքբերումից մինչև
  գործարքի կնքում:
 • Կանխատեսել եկամուտները ըստ վաճառքի փուլերի, 
  ժամանակային ինտերվալերի, վաճառողների կամ  այլ
  չափանիշների:

Հաշվետվություններ և  վերլուծություներ

 • Բացահայտել  վաճառքների խնդրահարույց  փուլերը և 
  գնահատել  վաճառքի թիմի կատարողականությունը:
 • Կառավարել և  բարելավել գործարքների կնքման/ձախողման 
  ցուցանիշը և բարձրացնել  վաճառքի պրոցեսի
  արդյունավետությունը:
 • Վաճառքի կատարողականության գլխավոր
  ցուցանիշների միջոցով  (Key Performance Indicator) կառավարել վաճառքի  արդյունավետությունը

 


  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարեք մեզ 57 47 95 հեռախոսահամարով կամ գրեք info@mscrm.am էլ. հասցեով: